2016

Januari

4 Punktskriftens dag

20 Distriktsstyrelsemöte

Februari

16 Träff för föräldrar till synskadade barn

17 Möte med Valberedningen och styrelsen

18 Ordförandekonferens 

18 Jenny informerar om SRF Västerbotten för Sekreterare/kanslister, inom Synrehabiliteringen i norra Sveriges, på Landstingshuset.

22 Temadag Bemötande på Aula Nordica. Arr: VLL och HSO

24 Distriktsstyrelsemöte

26 SRF Nordmalings årsmöte, Jenny och Ann deltar

Mars

8 Synrehabiliteringens brukarråd

12 Världsglaukomdagen och Nationella syntolkningsdagen

16 Distriktsstyrelsemöte

20 SRF Umeås årsmöte, Jenny och Ann deltar.

31/3 – 3/4 Informatörsutbildning på Almåsa kursgård, två förtroendevalda från SRF Västerbotten deltar

April

27 Representantskapsmöte, Arken Skellefteå

27 Ledarhundens dag

Maj

3 Informationsträff Dorotea

4 Informationsträff Åsele 

9 Samråd NFH

10 Distriktsstyrelsemöte 

13-15 Informatörsutbildning på Almåsa kursgård, två förtroendevlada från SRF Västerbotten deltar

31 Synrehabiliteringens brukarråd

Juni

14 Distriktsstyrelsemöte 

Juli

Augusti

11 Beredning höstens samråd

26-28 Familjehelg i Munkviken

September

9 Besök från Vasa Svenska synskadade.

14 Samråd NFH

20 Synrehabiliteringens brukarråd 

20 Svensk syn mässa i Umeå

28 Lappning av otillgängliga gatumiljöer i Umeå och Skellefteå kommun.

29 Distriktsstyrelsemöte.

Oktober

8 Fest på Renmarkstorget.

14 Världsdagen för synskadade.

15 Vita käppens dag.

24 Ögats Dag Umeå.

27 Ögats dag Skellefteå.

November

10 Ögats dag Lycksele.

12-13 RP – föreningens höstmöte. Strömbäcks folkhögskola.

29 Synrehabiliteringens brukarråd

December

3 Internationella dagen för handikappade

6 Samråd NFH