Representation

Samråd i olika styrelser

Representation i SRF Västerbotten 2019

I nedanstående sam- och brukarråd finns distriktet representerad och vill Du att någon fråga ska lyftas är Du välkommen att kontakta kansliet så vidarebefordrar vi Din fråga till rätt person och råd. Vill Du fördjupa Dig i något protokoll eller minnesanteckning så kan Du också höra av dig till kansliet.

Trafikverket region norr – Rådet för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning (RTAF)

Sören Lundgren.

Camilla Engström. Ersättare.

Syn rehabiliteringens brukarråd

Susanne Boström, Robertsfors.

Monika Svedesjö. Skellefteå.

Anders Mortiz. Robertsfors.

Ann Lindmark. Ersättare.

De Synskadades Vänner (DSV)

Monica Svedesjö.

Asker Dahlstedh. Ersättare.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten norra regionen (SPSM) Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg

Karin Sundbaum, Norrbottens län

Lars Engberg: Gävleborgs län