Lycksele

Har i år en interimsstyrelse.

Där Christina Reis Sjögren sitter som ordförande.