Barn och föräldraverksamheten

Till Dig som har ett barn med synskada

SRF är en intresseorganisation för och av synskadade, i alla åldrar. Det kan många gånger kännas tryggt att kunna få prata och träffa andra i samma situation som den man själv befinner sig i. I SRF kan Du och Ditt barn få den möjligheten.

Kontaktfamilj i Västerbotten

Känner Du att Du skulle vilja prata med någon förälder som har ett synskadat barn och som har varit med ett tag, då kan Du ringa:

Theresa Näsman, Umeå

SRF:s föräldraråd

Föräldrarådet ska vara ett forum för SRF på riksnivå att bättre kunna fånga upp barnperspektiv i SRF:s påverkansarbete.

Har Du som förälder någon eller några frågor som rör Ditt barns habilitering eller skolsituation så finns nu föräldrarepresentanter som Du kan kontakta. För de fyra nordligaste länen har SRF två representanter:

Helena Eriksson

Theresa Näsman, Umeå

Vår förbundsstyrelse har en representant i föräldrarådet som Du kan kontakta om Du vill att någon fråga eller synpunkt ska komma fram direkt till SRF:s förbundsstyrelse.

Ulrika Norélius

E-postlistor

På SRF:s hemsida https://www.srf.nu finns information för Dig som förälder som kan vara bra att känna till och för Ditt barn finns där även “Barnens SRF”. Det finns också, på hemsidan, möjlighet att anmäla sig till en rad e-postlistor såsom “Föräldrar till synskadade barn”, “Skolnätverket” och “Skolanorr”, där man kan ställa frågor, få information och mycket mer.

SRF Västerbotten
Mariehemsvägen 7N
906 54   UMEÅ

tel. 090-18 96 33. 070 – 645 81 38
e-post. laila.skivik@srf.nu

Läs mer:  http://www.srf.nu/Barnens-SRF/

Läs mer om Specialpedagogiska Skolmyndigheten
http://www.spsm.se