Solidaritetsarbete

 


Tanzania

SRF Västerbotten stödjer sedan ett antal år tillbaka,  TAS-projektet (Tanzania albino society), som är ett utav projekten som Synskadades riksförbund, har i Tanzania. Distriktets engagemang består bl.a. i att Ann Lindmark och David Lindberg är aktiva i en arbetsgrupp, tillsammans med Elvira Kivi, ansvarig för internationellt biståndsarbete på riksförbundet m.fl.

Människor med albinism i Tanzania, (men också övriga delar av Afrika), lever ett liv under ständiga hot och svårigheter från flera håll. 

  • Deras brist på pigment i sin hud, vilket innebär ökade risker för hudcancer, i den starka solen. TAS arbetar ständigt med förebyggande insatser, såsom information och ökad tillgång till solskyddsprodukter, huvudbonader mm, men även vårdande insatser. 
  • Myter inom häxkonsten och vidskeplighet, gör att människor med albinism varit utsatta för våld och våldtäkter, i form av lemlästning och mördande under en längre tid.
  • Ökade svårigheter i skolan, då att leva med albinism också innebär problem med synen. Ofta har de inte tillgång till hjälpmedel och får svårt att hänga med i skolarbetet. Dessutom vågar många föräldrar inte skicka sina barn till skolan av rädsla för det våld som de utsätts för.

Genom ökad medial samverkan och ett ständigt påverkansarbete, har TAS-projektet nått resultat i förbättrade levnadsvillkor och förändrade policies. Dock återstår mycket arbete för att uppnå fulla rättigheter för människor med albinism.

Distriktet har kontinuerligt lotterier och andra aktiviteter, för att på olika sätt samla in pengar och sprida informationen om TAS-projektet.